Vizyon & Misyon

image161

 

Birlikte yaşadığımız, çalıştığımız, hayallerimizi, fikirlerimizi ve üretimlerimizi değiş-tokuş ettiğimiz Fethiye’miz ve Fethiyelilerimiz için, belediyeciliğin gerektirdiği tüm görevlerimizin farkındayız.  

Bir kenti kent yapan, standartlara uygun, modern ve doğa dostu yaşam alanları planlamak ve bu alanların konforunu arttırmak; her sokağın yolunu, kaldırımını, her mahallenin alt yapısını tamamlamak acil ve öncelikli görevlerimizdir. 

Fethiye’mizi, 41 mahallesi ve her bir sokağı ile bir bütün olarak görüyoruz ve kentimizde herkes için eşit hizmet sağlamakta kararlıyız. 


ULAŞILABİLİR, ŞEFFAF ve KATILIMCI BELEDİYECİLİK anlayışındayız. 

Fethiye’de yaşayan herkesin; güvenli ve engelsiz ulaşım, temiz bir çevre gibi iyi yaşam hakları yanında; karar alma süreçlerine dahil olmak ve bilgiye erişebilir olmak gibi temel kentli haklarını da sonuna kadar savunuyoruz.

Kentimizin sorunlarını doğru tespit etmek ve gerçekçi çözüm politikaları üretebilmek için; “Kent Konseyi”ni aktif ve etkin hale getirerek, hızlı, katılımcı ve demokratik kararlar alacağız.


ULAŞIM ve TRAFİK

Fethiye’miz için önemli ve öncelikli olan trafik probleminin farkındayız.

Kaliteli kent yaşamının önemli göstergelerinden biri olan SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM POLİTİKASI geliştirmek konusunda kararlıyız.


Yaya, bisiklet ve araç trafiğinin, birbirlerinin hareket özgürlüğünü kısıtlamayacağı, uyumlu ve gerçekçi bir ulaşım ağı geliştireceğiz. 

Bu amaçla; yeni yol ve kavşak düzenlemeleri, otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağız.


ÇEVRE – DOĞA KORUMA

Özel Çevre koruma Bölgesi olan Fethiye’nin doğal kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda, ulusal ve uluslararası sorumluluklarımız olduğunun farkındayız.

Kentimizde yaşayan herkesin, tüm kurum ve kuruluşun Fethiye’yi SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT’e dönüştürmeye yönelik çabalarını ve projelerini desteklemek ve geliştirmek konusunda kararlıyız. 

Doğal kaynakların verimli kullanıldığı, az tüketen, az kirleten ve biyoçeşitliliğini koruyan bir Fethiye hedefliyoruz. 


KÜLTÜR - SANAT

Fethiye’mizin kültür - sanat kimliğini güçlendirmek gerektiğinin farkındayız.

“Işıklar Ülkesi” Fethiye’yi KÜLTÜR – SANAT KENTİ yapmak konusunda karalıyız.

Kentimizin doğal ve arkeolojik kimliğimi ön plana çıkaracak ve 12 ay turizm olanaklarını geliştirecek, ulusal ve uluslar arası kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz.


SOSYAL ve KAMUSAL YAŞAM 

Fethiye’mizin adil bir şekilde gelişmesinin; farklı sosyal, kültürel, etnik ve dini kökenden gelen bireylerin ve grupların karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmasına bağlı olduğunun farkındayız.

Kentimizi bir DAYANIŞMA KENTİ yapmak konusunda kararlıyız. 

Fethiye’de düşük gelirliler ve engelliler gibi dezavantajlı kişi ve gruplara adaptasyon ve kendini geliştirme olanaklarını sağlayacağız.  Bu amaçla;“Kadın Kültür Evi”, “Çocuk Gündüz Bakım Evi”, “Yaşlı Bakım Merkezi”, “El Emeği Kooperatifi” ve “Gençlik Merkezi” gibi ortak yaşam ve üretim merkezleri açacağız. Gençlerimiz için dönemsel gençlik kampları düzenleyeceğiz. 


ESTETİK MİMARİ – KENT KİMLİĞİ

Fethiye’nin gelişiminde özgün mimarinin ve estetik kaygının eksik olduğunun farkındayız. 

Fethiye’ye bir KENT KİMLİĞİ kazandırmak konusunda kararlıyız. 

Binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan kentimizde; çevre, kent ve mimarlık ilişkisini kuran bir mimarlık kültürün oluşmasını hedefliyoruz.

Kentimize kimlik kazandıracak mimari dokunun ve ilkelerin belirlenmesinde sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacağız.


SPOR

Evrensel bir kültürün parçası olan ve çevreci bir ruh taşıyan sporun, mutlu bir toplum oluşturmada birleştirici etkisinin farkındayız. 

Fethiye’yi HERKES İÇİN SPOR KENTİ yapmak konusunda kararlıyız.  

Kentimizde, sportif faaliyetleri yaygınlaştırmayı, profesyonel sporcularımızın ulusal ve uluslar arası platformlarda başarılar kazanmasını, FETHİYESPOR’un Süper Ligde, Fethiye Belediyesi BASKETBOL takımının Türkiye Basketbol Liginde olmasını hedefliyoruz

Bu amaçla, spor altyapımızı ve spor tesislerimizi geliştireceğiz, Fethiyespor bünyesinde amatör spor dallarını çeşitlendireceğiz. 


YEREL EKONOMİ

Fethiye’nin temel kalkınma araçları olan tarım ve turizmin, artan çevresel riskler karşısında ciddi tehdit altında olduğunun farkındayız.

Kentimiz için SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA modellerini geliştirmeye yönelik çabaları ve projeleri desteklemek konusunda kararlıyız

Belediyemiz bünyesinde kuracağımız “Proje Destek Birimi” ile çiftçimizin, turizmcimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın konuyla ilgili projelerini destekleyeceğiz. 


TARIM

Fethiye nüfusunun %40’nın tarımla uğraştığının ve mevcut üretim yöntemlerinin hem üreticiler, hem de tüketiciler için sorunlar yarattığının farkındayız. 

Fethiye’mizde SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM modellerini geliştirmek konusunda kararlıyız. Çiftçimizin bu konuda ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanmasını sağlayacak projelerine destek olacağız. Çiftçilerimizin çevre illerdeki tarım fuarlarına katılımını kolaylaştıracağız. Yerli tohum kullanımını teşvik edeceğiz. 


TURİZM

Turizmin doğru stratejiler olmadan geliştirilmesi durumunda, birçok sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel sorunlar yarattığının farkındayız.

Fethiye’yi, doğal ve kültürel etkileşime kapalı, yerel halkın kentli haklarını kısıtlayan, trafik, gürültü, aşırı kalabalık yaratan, düşük nitelikli turizm modeli yerine, doğa- insan-çevre arasındaki etkileşime odaklanan, ekolojik dengeleri koruyan ve turizm faaliyetlerini 12 ay boyunca destekleyen SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KENTİ yapmak konusunda kararlıyız


Fethiye’de turizm olanaklarını, kentin fiziki taşıma kapasitelerini de belirleyerek çeşitlendireceğiz. Turizmcilerimizin ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılımını teşvik edeceğiz ve mevcut turizm altyapılarını, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda geliştirecek projelerini destekleyeceğiz. 


Yaşanabilir bir Fethiye için ve bu kente aidiyet duygusunu arttırmak için: 

Bilginin, farkındalıkların ve sorumlulukların paylaşılması, 

Dayanışmanın arttırılması, 

Ekonomik, kültürel ve sosyal adaletsizliğe karşı tedbir alınması, 

Doğa dostu konut, ulaşım ve çalışma biçimlerinin seçilmesi, 

Kent ekosisteminin tüm bileşenleriyle korunması konusunda kararlıyız.